VAV klappe kasutatakse õhuvoolu automaatseks reguleerimiseks õhu konditsioneerimise ja ventilatsioonisüsteemides. Need reguleerivad sissepuhke/väljatõmbe hulka kliima eraldi kontrollimiseks igas teenindatavas ruumis/tsoonis.

VAV klapid töötavad juhtelementide abil vastavalt soojenemisele/soojakaole teenindatavates tsoonides seoses tsoonis viibivate inimeste hulgaga ja ka muude teguritega, nagu soojenemine ja soojakadu läbi akende.