Kandilise_Torustuku_nihe

Kirjeldus

VKS ventilatsioonikanali nihe on sobiv kasutada kohtades kui kanali paigaldamisel tekib takistusi või nihkeid seoses kanali mõõtude muutumisega.

Nihke mõlemad otsad on varustatud ühendusliistuga (z-profiil) ja on tugevdatud põiki lehe lainestusega. Selleks, et tagada nõuetekohane õhuvoolu liikumine, on soovitatav valida sobivad mõõdud pikkusele l ja nihkele s.

Toote tähistus

VKS -R 500×300 – 800 – 50

Toode kataloogis

Vastavusdeklaratsioon