Kandilise_Torustuku_nihe

Kirjeldus

VKS ventilatsioonikanali nihe on sobiv kasutada kui kanali paigaldamisel tekib takistusi või nihkeid seoses kanali mõõtude muutumisega.

Nihke mõölemad otsad on varustatud ühendusliistuga (z-profiil) ja on tugevdatud põiki lehe lainestusega. Selleks, et tagada nõuetekohane liikumine, on soovitatav valida sobivad mõõdud pikkusele l ja nihkele s.

Toote tähistus

VKN -R 500×300-50-300

Toode kataloogis

Vastavusdeklaratsioon