sadul ümarale

Kirjeldus

VKC  sadulat kasutatakse juhtudel, kui soovitakse kandiline kanal ühendada ümara kanaliga. Sadula kandiline ühendusots on varustatud ühendusliistuga (z-profi il). Ümara toruga ühendamiseks on sadulal ära keeratud serv.

Toote tähistus

VKC -R 500×300 -1250

Toode kataloogis

Vastavusdeklaratsioon