Kirjeldus

VKG ventilatisioonikanali pimedat võrguga saab kasutada ventilatsioonikanali lõpus.

Võrguga pimeda ühendusots on varustatud ühendusliistuga (z-profiil) .

Toote tähistus

VKG-R 500×300

Toode kataloogis

Vastavusdeklaratsioon